^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมการศึกษา

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข
กำหนดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 02 สิงหาคม 2560
เชิญท่านผู้ปกครองร่วมทำบุญ ถวายเทียนจำนำพรรษา 05 กรกฎาคม 2560
กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 18 พฤษภาคม 2559
เรียนเชิญร่วมงานวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 18 พฤษภาคม 2559
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 01 เมษายน 2559
แจ้งข้อปฏิบัติตน ในการรับประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 19 กุมภาพันธ์ 2559
การจัดค่ายมีนาหรรษา – เมษาพาเพลิน 19 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันปิดภาคเรียนและมอบประกาศนียบัตร 19 กุมภาพันธ์ 2559
การพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาธรรมชาติจากแหล่งการเรียนรู้ซาฟารีเวิลด์ 18 มกราคม 2559
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมทานตะวันเกมส์ และวันเด็กแห่งชาติ 18 มกราคม 2559
แจ้งการจัดงาน “คืนสุขสันต์ ทานตะวันแฟมมิลี่” 18 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 18 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีวันลอยกระทง 09 พฤศจิกายน 2558
ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 22 กันยายน 2558
ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2558
เรื่องการจัดค่ายตุลาหรรษา 58 18 กันยายน 2558
เรื่อง แจ้งตารางเวลาการประเมินผลพัฒนาการ 18 กันยายน 2558
เรื่อง เสริมกิจกรรมทักษะพิเศษ รำไทย-นาฏศิลป์ และ โขน 18 กันยายน 2558
แจ้งกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 กันยายน 2558
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม “วันก่อตั้งโรงเรียน” วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 18 กันยายน 2558
เรื่อง โครงการสร้างเสริมกิจกรรมพิเศษ ( ส.ค. – ก.ย. 58 ) 18 กันยายน 2558
Copyright © 2013. Anubunn Tantawan School Rights Reserved.