ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.6


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560 เวลา 11:12:36


Schedule for Final-Term Examination, 1st Semester 2017
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Grade 12 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Date Time Minutes Code Subject Class
SM EM EC
วันจันทร์ที่  25
กันยายน
2560
Monday 25 / 09 / 17 08.30 – 10.30 120 MA33101 Mathematics 5   
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 11.45 60 EN33101 English 5   
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 -13.15 30 OT33101 Occupations 3   
13.15 - 13.45 30 HP33101 Health And Physical Education   
13.45 – 14.00 Break
14.00 – 15.30 90 EN33201 English for Communication1 -  
14.00 - 15.00 60 SC30244 Biology 4  - -
วันพุธที่  27
กันยายน
2560
Wednesday 27 / 09 / 17 08.30 – 10.00 90 SC30161 Earth Astronomy And Space  - -
SC33101 Science 5 -  
10.00 – 10.15 Break
10.15-11.15 60 SO33101 Social Studies 5   
11.15-11.45 30 AR33101 Visual Arts   
11.45-12.45 Lunch
12.45 – 13.45 60 OT30205 Creative Multimedia -  -
12.45 – 14.15 90 SC30224 Chemistry 4  - -


วันศุกร์ที่  29
กันยายน
2560
Friday 29 / 09 / 17 08.30 – 09.30 60 EN33202 English for Career 1   
09.30 – 10.30 60 TH33101 Thai 5   
10.30 – 10.45 Break
10.45 – 11.45 60 CH30205 General Chinese 5  - -
CH33202 Chinese 5 -  
11.45 -12.45 Lunch
12.45 – 13.45 60 SC30204 Physics 4  - -
TH33201 Contemporary Literature -  
13.45 – 14.00 Break
14.00 – 16.00 120 MA30205 Supplementary Mathematics 5   -
14.00 – 15.30 90 CH33201 Chinese Skill 5 - - 

Remark  :  1. Parents can take child after the examination.  
                    2.  All classes  will be omitted on Tuesday ,26 September 2017 and Thursday ,28 September 2017.

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th