ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.5


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560 เวลา 11:12:12


Schedule for Final-Term Examination, 1st Semester 2017
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Grade 11 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Date Time Minutes Code Subject Class
EM EC
วันจันทร์ที่  25
กันยายน
2560
Monday 25 / 09 / 17 08.30 – 10.00 90 MA32101 Mathematics 3  
10.00 - 10.15 Break
10.15 - 11.45 90 EN32101 English 3  
11.45-12.45 Lunch
12.45 -13.15 30 OT32101 Occupations 2  
13.15 -13.45 30 HP32101 Health And Physical Education  
13.45 – 14.30 45 SO32102 Global History  
14.30 – 14.45 Break
14.45 – 15.45  60 SO32201 Contemporary World Affairs  

วันพุธที่  27
กันยายน
2560
Wednesday 27 / 09 / 17 08.30 – 10.00 90 SC32101 Science  
10.00 – 10.15 Break
10.15 – 11.45  90 SO32101 Social Studies 3(Economics)  
Social Studies 3(Thai Social)  
11.45 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.15 30 AR32101 Visual Arts  
13.15 - 14.45 90 EN32201 English: Listening & Speaking 3  
14.45 - 15.00 Break
15.00 - 16.00 60 OT30203 Computer Aided Design 2  -
วันศุกร์ที่  29
กันยายน
2560
Friday 29 / 09 / 17 08.30 - 10.00 90 MA30203 Supplementary Mathematics 3  -
CH32201 Chinese Skill 3 - 
10.00 – 10.15 Break
10.15 - 11.15 60 EN32202 English: Reading & Writing 3  
11.15 - 11.45 30 SO30203 Civic Duty 3  
11.45 - 12.45 Lunch
12.45 – 13.45 60 TH32101 Thai 3  
13.45 – 14.45 60 CH32202 Chinese 3  
14.45 -15.00 Break
15.00 – 16.00 60 TH32201 Thai Language For Public Relations  
Remark  :  1. Parents can take child after the examination.  
                    2.  All classes  will be omitted on Tuesday ,26 September 2017 and Thursday ,28 September 2017.

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th