ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.4


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560 เวลา 11:11:46


Schedule for Final-Term Examination, 1st Semester 2017
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Grade 10 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
Date Time Minutes Code Subject Class
SM EM EC

วันจันทร์ที่  25
กันยายน
2560
Monday 25 / 09 / 17 08.30 - 10.00 90 MA31101 Mathematics 1   
10.00 - 10.15 Break
10.15 - 11.45 90 EN31101 English 1   
11.45 - 12.45 Lunch
12.45 – 13.15 30 OT31101 Occupations 1   
13.15 – 13.45 30 HP31101 Health and Physical Education   
13.45 – 14.30 45 SO31102 History 1   
14.30 – 14.45 Break
14.45 – 15.45 60 SO31201 Economic  Geography -  
14.45 – 16.15 90 SC30141 Fundamental Biology  - -
     
วันพุธที่  27
กันยายน
2560
Wednesday 27 / 09 / 17 08.30 – 10.00 90 SC30111 Fundamental Physics  - -
90 SC31101 Science  -  
10.00 – 10.15 Break
10.15 – 11.45 90 SO31101 Social Studies 1 (Geography)   
Social Studies 1 (Buddism)   
11.45 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.15 30 AR31101 Visual Arts   
13.15 – 14.45 90 EN31201 English: Listening & Speaking 1   
14.45 – 15.00 Break
15.00  - 16.00 60 OT30201 Information Technology and Problem Solving -  -
วันศุกร์ที่  29
กันยายน
2560
Friday 29 / 09 / 17 8.30 - 10.00 90 MA30201 Supplementary Mathematics 1   -
90 CH31201 Chinese Skill - - 
10.00 - 10.15 Break
10.15 - 11.15 60 EN31202 English: Reading & Writing   
11.15 - 11.45 30 SO30201 Civic Duty    
11.45 - 12.45 Lunch
12.45 – 13.45  60 TH31101 Thai 1   
13.45 – 14.45 60 CH30201 General Chinese 1  - -
60 CH31202 Chinese 1 -  
14.45 – 15.00 Break
15.00 – 16.00 60 TH31201 Thai Language For Communication -  
15.00 – 16.30 90 SC30121 Fundamental Chemistry  - -

Remark  :  1. Parents can take child after the examination.  
                    2.  All classes  will be omitted on Tuesday ,26 September 2017 and Thursday ,28 September 2017.

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th