ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.2


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2560 เวลา 11:10:05


Schedule for Final-Term Examination, 1st Semester 2017
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560
Grade 8  / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Date  Time  Minutes Code Subject 
วันจันทร์ที่  25
กันยายน
2560
Monday 25 / 09 / 17 08.30 – 10.30 120 MA22101 Mathematics 3
10.30 – 10.45 Break / พัก
10.45 – 11.45 60 CH22201 Chinese 3
11.45 – 12.45 Lunch /  พักกลางวัน
12.45 – 14.15 90 SO22101 Social Studies 3 (Economics)
Social Studies 3 (Buddism)
14.15 – 14.30 Break / พัก
14.30 – 15.00 30 HP22101 Health 3
วันพุธที่  27
กันยายน
2560
Wednesday 27/09/17 08.30 – 10.00 90 SC22101 Science 3
10.00 – 10.15 Break / พัก  
10.15 - 11.45 90 EN22101 English 3
11.45 - 12.45 Lunch / พักกลางวัน
12.45 – 13.45 60 OT22101 Computer 2
13.45 – 14.00 Break / พัก  
14.00 – 14.45 45 SO22102 History 3

วันศุกร์ที่ 29
กันยายน
2560
Friday 29 / 09 / 17
08.30 – 10.00 90 MA22201 Additional Mathematics 3
10.00 - 10.15 Break / พัก
10.15 - 11.15 60 TH22101 Thai 3
11.15 - 11.45 30 AR22101 Visual Arts3
11.45 - 12.45 Lunch /  พักกลางวัน
12.45 - 13.15 30 SO22203 Civic Duty 3
13.15 - 13.45 30 HP22102 Physical Education 3
13.45 – 14.00 Break / พัก
14.00 -14.45 45 AR22102 Music-Dramatic Arts 3

หมายเหตุ  :  1. ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนกลับได้หลังสอบเสร็จ
          Parents can take child after the examination.
          2. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นักเรียนหยุดเรียน
                          All classes  will be omitted on Tuesday ,26 September 2017 and Thursday ,28 September 2017.

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th