ค้นหา    
จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว    จำนวน 1 หน้า
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ประกาศข่าว อ่านข่าว
1 ตารางสอบวัดผลปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศีกษา 2560 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
2 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.2 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
3 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.3 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
4 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.4 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
5 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.5 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
6 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.6 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
7 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.1 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
8 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.2 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
9 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.3 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
10 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.4 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
11 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.5 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
12 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.6 ข่าวการศึกษา 22 กันยายน 2560
หน้า 1

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th