ค้นหา    
จำนวนข่าวทั้งหมด 6 ข่าว    จำนวน 1 หน้า
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ประกาศข่าว อ่านข่าว
1 ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข่าวการศึกษา 14 ธันวาคม 2561
2 ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข่าวการศึกษา 14 ธันวาคม 2561
3 ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข่าวการศึกษา 14 ธันวาคม 2561
4 ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/ 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข่าวการศึกษา 14 ธันวาคม 2561
5 ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข่าวการศึกษา 14 ธันวาคม 2561
6 ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข่าวการศึกษา 14 ธันวาคม 2561
หน้า 1

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th