คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
วันที่ เวลา คำถาม/คำตอบ
30 พฤศจิกายน 2555 22:12:45 คำถาม : ถ้าเด็กมีพื้นฐานเรียนเตรียมอนุบาลมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กสามารถไปสมัครเรียนชั้น ป.1 ที่โรงเรียนทานตะวันได้มั้ยคะ
คำตอบ : สามารถเรียนได้ครับ
ผู้ถาม : อารีรัตน์ จุมพลน้อย
01 สิงหาคม 2554 14:42:31 คำถาม : โรงเรียนมีหลักสูตรสามัญหรือไม่
คำตอบ : ทางโรงเรียนไม่ได้เปิดหลักสูตรสามัญ เปิดเพียงหลักสูตร (English Program)
ผู้ถาม : อำนาจ ชื่นจิตร
หน้า 1

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th