กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559